A kapitányok kötelmei.A kapitányok kötelmei

1. A túrahajók kapitányait a szakosztály vezetõsége bízza meg és hívja vissza. A megbízás általában hosszú távra szól. A hajó kapitánya munkáját a vezetõség határozataival összhangban végzi. Felelõsséggel tartozik a rábízott hajóért, annak tartozékaiéért, gondoskodik ezek állagának megõrzésérõl. Munkáját a hajóra beosztott legénység segítségével és támogatásával végzi.

2. A kapitány gondoskodik arról, hogy a hajó a hajózási szabályzat elõírásainak és a biztonságos hajózás feltételeinek megfeleljen.

3. Figyelemmel kiséri a hajó és berendezéseinek mûszaki állapotát és megteszi a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy azok állapota megfelelõ legyen.

4. A tavaszi szakági értekezlet elõtt összeírja a hajón elvégzendõ munkákat, megszervezi és ellenõrzi azok elvégzését.

5. Évente - a tavaszi szakági értekezlet idõpontját megelõzõen - a rábízott hajóval kapcsolatos fejlesztési tervet készít, összeírja a tárgyévben pótlandó valamint újonnan beszerzendõ eszközök listáját, javaslatát a szakosztály vezetõségnek elõterjeszti. A szakosztály vezetõségének döntését követõn megteszi a szükséges intézkedéseket.

6. Elkészti a felügyeletére bízott hajó tartozékainak leltárát. A vásárlások és egyéb okok következtében bekövetkezõ változásokat átvezeti a leltárba. A leltár két részbõl áll. Az egyik rész a hajózás biztonságához szükséges tartozékok listáját tartalmazza, megjelölve ezek helyét is. A másik a hajózás kényelmét szolgáló tartozékok listája. A leltárt évente legalább kétszer - lehetõleg a vízretételkor és kiemeléskor - felülvizsgálja és felújítja. Ezen listák alapján történik a hajók átadása, átvétele.

7. Elkészítteti a hajó elektromos berendezéseinek kapcsolási és szerelési rajzát, mely a hajó iratainak tartozékát képezi.

8. Gondoskodik arról, hogy a hajónaplóba (üzenõ füzetbe) a szükséges információk bekerüljenek, figyelemmel kiséri a bejegyzéseket, intézkedik a szükséges lépések megtételérõl.

9. Részt vesz a kapitányi értekezleteken, meghívása esetén a szakosztály vezetõség ülésein, a vezetõséget tájékoztatja munkájáról.

10. A szezon kezdetekor a túraszakág tagjaival közös vitorlázáson vesz részt, ismerteti a hajó sajátosságait.

11. Havária esetén minden tõle telhetõt megtesz a kár csökkentése és a szükséges javítás minél gyorsabb elvégeztetése érdekében.

12. Fegyelemsértés, felelõtlen károkozás esetén a vezetõségnek javaslatot tesz a tag kizárására.