Tájékoztató

a túra szakág tagjainak

 

a túrahajók használatáról 2011-ben

 

 

Jelen tájékoztató kiegészíti a "Túrahajók használatának rendje" c. dokumentumunkat.

Ahol a két dokumentum ellentmondásban van, jelen tájékoztató az irányadó.

 

Hajópark

 

A szakosztály három rebell (Adjunktus, Anas, Piglet), egy B-18 (Duffy) és egy további tőkesúlyos (MAXI) túrahajóval rendelkezik. A rebelleket oktató-dolgozó tagjaink a MAXI-t és a Duffy-t hallgató tagjaink használják előzetes jelentkezés (beosztás) szerint, a használati idővel arányos hajófenntartási hozzájárulás ellenében. Bocit a szakosztály nem tud biztosítani a túrázóknak.

 

Tagdíjak és hajófenntartási hozzájárulás

 

Szakosztályi tagdíjak:

BME hallgatók és középiskolai tanulók (1 A):      10 000 Ft/év

BME dolgozók, nyugdíjasok (1,5 A):                      15 000 Ft/év

Külső tagok (4 A):                                                       40 000 Ft/év

Pártoló tagok (1,5 A):                                                  15 000 Ft/év

(A pártoló tagok versenyezhetnek a MAFC-MVK színeiben, a telepre beléphetnek, a napi tartózkodáshoz az infrastruktúrát használhatják, egyéb szolgáltatásokra nem tarthatnak igényt, nem szavaznak, nem választhatók.)

A szakosztályi tagdíj tartalmazza az 1200 Ft/év MAFC tagdíjat is.

 

Hajófenntartási hozzájárulás

             Rebell:             7000 Ft/nap

             MAXI:            5000 Ft/nap

             B-18:               3000 Ft/nap

 

Az éves tagdíjak befizetésének határideje június 30.

A túra szakág azon tagjai, akik tagdíjukat határidőre befizették, jogosultak az év folyamán a túrahajók használatára, valamint a telepre való belépésre.

A jogosultak listáját a tanárelnök leadja az UNI portájának.

Év közben a lista módisítására nincs lehetőség.

 

 

Szezon

 

Főszezon: a június 1-től augusztus 31-ig terjedő időszak. Ezen kívüli időszakokra 50%-os fenntartási hozzájárulással vehetők igénybe a hajók.

 

Hajóbeosztás

 

A beosztásba való felvétel feltételei:

Az egyeztetett beosztást, mint tervezetet, a tanárelnök közzéteszi a szakosztály honlapján.

A beosztásnak megfelelő hajófenntartási hozzájárulásokat június 30-ig be kell fizetni. A befizetés lehetőségei: (a) elektronikus átutalás, (b) Terczy Bea sporttársunknál (telefon: 463-1610) egyeztetett időben.

A befizetések elektronikus bizonylatát kérjük e-mailben Terczy Beának, Kápolnai Andrásnak, Galaskó Gyulának és a tanárelnöknek elküldeni.

Július 6-án azok beosztása válik érvényessé, akik befizették a hajófenntartási hozzájárulást, a többieké törlődik.

Az érvényes beosztást a tanárelnök közzéteszi a szakosztály honlapján, valamint megküldi az UNI portájának.

 

Elektronikus átutalás adatai

 

Címzett:                      MAFC MVK

Számlaszám:              73200110-11311483

Számlavezető:           Kinizsi Bank

Közlemény:                MVK hajófenntartás <hajónév> <x> nap <név>

VAGY:            MAFC-MVK tagdíj 2011 <név>

 

Magyarázat:

Egy átutalással a könyvelés egyszerűsítése érdekében vagy csak hajófenntartási hozzájárulást, vagy csak tagdíjat utaljunk át!

 

A beosztás után szabadon maradt helyek

 

A szabad helyeket a hajózásra jogosultak a hajó kapitányának és a tanárelnöknek küldött e-mailben év közben bármikor lefoglalhatják. A foglalást a tanárelnök visszaigazolja, és a beosztás előre befizetett időpontjaitól megkülönböztethető jelöléssel bejegyzi a honlapon elérhető hajóbeosztásba. A visszaigazolás birtokában a hajófenntartási hozzájárulás ezekre a napokra ugyancsak átutalással rendezendő. Az átutalási bizonylat vételekor a foglalás jelölését a tanárelnök „befizetett”-re módosítja.

A hajófenntartási hozzájárulást a lefoglalt, de igénybe nem vett időre is be kell fizetni, határidő: a lefoglalt időszak utolsó napja. A befizetési határidő elmulasztását a vezetőség a következő évi beosztásból való kizárással szankcionálhatja.

 

A hajók igénybevétele

 

A hajók a beosztás, vagy foglalás első napján 10 órától vehetők át, és az utolsó napot követő nap 10 óráig adandók át. Átvételkor a portán vehető fel a hajók kulcsa, valamint az esetleges egyéb tartozékok. Ezek átvételét a kiadó füzet aláírásával kell igazolni.

 

A hajó igénybevételének feltételei:

A hajó használatának ideje alatt a használó a hajóért felelősséggel tartozik. Átvételkor ajánlatos a leltár, és a hajó állapotának alapos ellenőrzése, mert az észlelt hiányosságokért a felelősség a hajó utolsó használóját terheli. Az esetleges sérüléseket, hibákat a használónak azonnal meg kell javítania, javíttatnia, illetőleg a javíttatásról intézkednie kell. A hajózás fontosabb eseményeit, a sérüléseket, az elhárításra tett intézkedéseket, a tapasztalt leltárhiányokat a hajónaplóban rögzíteni kell, súlyosabb, a hajó további használatát veszélyeztető esetekről jegyzőkönyvet kell felvenni, és a szakosztályvezetőt, vagy a vezetőség valamelyik tagját haladéktalanul értesíteni kell. Ha a hajóra beosztott következő sporttárs hajóhasználatát veszélyeztető sérülés, hiba fordul elő, a következő hajóhasználót haladéktalanul értesíteni kell.

 

A hajóval vitorlázni csak a hajóra beosztott szakosztályi tag jelenlétében szabad.

 

A hajózás befejezésekor a hajó visszaadását a portai kiadó füzetben az ügyeletes alkalmazottal igazoltatni kell (akkor is, ha az átadás közvetlenül a váltótársnak történik).

 

Cserék, akadályoztatás

 

A hajó igénybevételének elmulasztása a beosztás szerinti időszakban – függetlenül az októl – az elszámolások szempontjából hajózott napnak számít.

 

A beosztás szerinti idejét mindenki jogosult más, hajózásra jogosult sporttársának cserével átadni. A cserét az átadó által aláírt meghatalmazással lehet igazolni. A porta a meghatalmazás ellenében kiadja a hajót a meghatalmazottnak. A hajózott napok és a hajófenntartás befizetése szempontjából az elcserélt időszakot az eredeti beosztás szerint tartjuk nyilván.

 

 

Budapest, 2011. június 28.

 

 

                   Dékány Dénes                                                                          Dr. Kondorosi Károly

                           elnök                                                                                   tanárelnök-társelnök