Szakmai Önéletrajz

dr. Benyó Balázs

Személyes adatok

Név:                                Dr. Benyó Balázs István

Születési idő:                 1969. május 2.

e-mail:                             bbenyo@iit.bme.hu

Iskolai végzettség

1975-1987:                      Általános és középiskola a budapesti Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban.

1987-1992:                      Egyetemi tanulmányok a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki kar Informatika szak Műszer és Irányítástechnika ágazatán.

1992:                               Okleveles villamosmérnöki diploma megszerzése a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki karán. (kiváló minősítéssel) (217/1992.)

1992 - 1997:                   A Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Minősítő Bizottságának ösztöndíjasa a Budapesti Műszaki Egyetem Műszer és Méréstechnika Tanszékén, mint kutatóhelyen.

Tudományos fokozat

1998:                               műszaki tudomány kandidátusa (CSc)
(Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsa, 17070/1998)

1998:                               műszaki és informatika tudomány doktora (PhD)
(BME Műszaki Informatika Szak Doktori Tanácsa, 816-PhD/1998)

Munkahely

1997 - 1998:                   Tudományos segédmunkatárs a Budapesti Műszaki Egyetem Méréstechnika  és Információs Rendszerek Tanszékén.

1998 - 1999:                   Tudományos munkatárs a győri Széchenyi István Főiskola Informatika Tanszékén.

1999 -                             Főiskolai docens a győri Széchenyi István Főiskola Informatika Tanszékén.

2001 -                             Egyetemi docens a Széchenyi István Egyetem Informatika Tanszékén.

2005 -                             Tudományos főmunkatárs (részmunkaidőben) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Irányítástechnika és Informatika Tanszékén

2005. - 2006                   Dékán-helyettes a Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudomány Karon.

2007 -                             Egyetemi docens a a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Irányítástechnika és Informatika Tanszékén

Hosszabb külföldi tanulmányutak

1992:                               Négy hónapos ösztöndíj a Friedrich-Alexander University of Erlangen-Nürnberg Computer Sciences Tanszékén. Fault injection based dependability evaluation című diplomaterv elkészítése.

1993:                               Három hónapos ösztöndíj a University of Cincinnati Digital Design Environment Laboratóriumában. Digitális áramkörök viselkedés-szintű automatikus tesztgeneráló algoritmusainak összehasonlítása.

1994 - 1995:                   Fél éves ösztöndíj a University of Cincinnati Digital Design Environment Laboratóriumában. Új algoritmus kidolgozása digitális áramkörök magas hibafedésű tesztvektorainak előállítására.

1996:                               Tíz hónapos ösztöndíj Münchenben a Siemens ÖN TI-nél. Software tesztelési feladatok megoldása telekommunikációs hálózat management programok fejlesztése során.

2007:                               Négy hónapos ösztöndíj: Center of Health Informatics, City University, London.

Kutató-fejlesztői munka

1988-1989:                      Diszkrét és folytonos idejű jelfolyamhálózatok időtartománybeli analízisét végző programcsomag kifejlesztése C nyelven, PCs környezetben.

1989-1990:                      Memória (EEPROM) kezelő programcsomag fejlesztése PROFIBUS rendszerhez. (INTEL mikrocontrolleres környezet)

1990:                               Neurális hálózatokra alapuló EEG görbék epilepsziás tüskéinek felismerésére alkalmas eljárás kidolgozása.

1992:                               Hibainjektálason alapuló számítógépes rendszerek megbízhatóságát vizsgáló DEEP (Dependability Evaluation Experimental Package) nevű programrendszer fejlesztese. (UNIX környezet, SUN munkaállomásokon)

1993:                               RBTG (Random Behavioral Test Generator), viselkedés szintű véletlen tesztgenerátor fejlesztése. (UNIX környezet, SUN munkaállomásokon)

1994-1995:                      Önállóan kidolgozott új tesztgeneráló algoritmus implementálása UNIX környezetben. (UNIX shell, awk, sed ill. C nyelven)

1996:                               Hálózat management szoftver tesztelési specifikációjának ill. automatikus tesztelési  eljárásának kidolgozása és implementálása UNIX környezetben. (UNIX shell, X-Runner, C++, Informix SQL)

1997:                               Kandidátusi disszertáció megírása melynek címe: Tesztminta generálás magasszintű hardverleírás alapján.

1998:                               Tesztelési koncepció kidolgozása és a tesztkörnyezet kifejlesztése egy vasúti irányítórendszer számára készülő elosztott kommunikációs szoftver számára. (SIEMENS, Braunschweig, Germany) (Windows NT, C++, CADUL)

1997 - 1999:                    Betegek monitorozására alkalmas, terepi buszrendszrekre alapuló, elosztott orvosi kommunikációs rendszer tervezése és kivitelezése. (TRAFICC project az Európai Közösség támogatásával Copernicus 960161) (PROFIBUS, Windows NT, C nyelv)

1999 - 2001                    Diagnosis System fejlesztése az ETCS 2000 vasúti irányító rendszerhez projekt irányítása. Megrendelő a SIEMENS VT, Berlin, Germany. Magyarországi alvállalkozó Evosoft Hungary kft. ( SCO UnixWare, Windows NT, C, C++, IP protocols)

2001 -                              Célrendszer közvélemény kutatási (TV nézettségi) adatok kezelésére (Adatmanipulálás és prezentáció, szimuláció) (GFK) (C/C++, Windows NT, UNIX, MFC, ObjectiveGRID)

Kitüntetések és ösztöndíjak

1989, 90, 91:                   Népköztársasági ill. Köztársasági Ösztöndíj (három alkalommal)

1990, 91:                         Magyar Hitel Bank, Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért alapítványának ösztöndíja (két alkalommal)

1991, 92, 93:                   A Magyar Köztársaság Jó Tanulója Jó Sportolója kitüntetés (három alkalommal)

1992:                               PEREGRINATIO V. alapítvány ösztöndíja németországi diplomatervezési gyakorlatom támogatására

1993:                               Soros Alapítvány Short ösztöndíja amerikai tanulmányút támogatására
A pályázat címe: Magas szintű hardver leíráson alapuló tesztgeneráló algoritmus kidolgozása

1994:                               Országos Tudományos Kutatási Alap Világbanki Kölcsönből finanszírozott fiatal kutatói pályázatán ösztöndíj kategóriában egyéni támogatás (W 015411)

1996:                               Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság ösztöndíja konferencia részvétel támogatására (IEEE European Test Workshop'96) (OMFB 89994/96)

1996:                               Ericsson-Schrack Alapítvány ösztöndíja

1997:                               Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság ösztöndíja konferencia részvétel támogatására (IEEE European Test Workshop'97) (OMFB 89818/96)

1998:                               Bólyai János Kutatási Ösztöndíj

2001:                               Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj

2002:                               "Az év kiemelkedő műszaki alkotója", különdíj ("Ipar Műszaki Fejlesztéséért" Alapítvány pályázata)

Kutatási programokban való részvétel

1991-1993:                      OTKA T760 - résztvevő
Kisredundanciájú nagymegbízhatóságú digitális áramkörök és rendszerek
Témavezető: Dr. Selényi Endre

1992-1994:                      OTKA T4494 - résztvevő
Intelligens algoritmusok digitális áramkörök hibadiagnosztizálására
Témavezető
: Dr. Pataricza András

1995-1998:                      OTKA T15728 - résztvevő
Magasszintű funkcionális hibadiagnosztika formális módszerei
Témavezető
: Dr. Pataricza András

1994-1995:                      OTKA W 015411 - témavezető
Magas szintû hardver leíráson alapuló tesztgeneráló algoritmus kidolgozása
(High Level Hardware Description Based Automatic Test Pattern Generation)

1994-1995:                      OTKA W 015003 - résztvevő
Elosztott, hibatűrő számítógépes modellrendszer felépítése és kísérleti értékelése
Témavezető
: Majzik István

1997-1999:                      OTKA T024112 - résztvevő
Élettani folyamatok identifikációja és szimulációja
Témavezető: Asztalos Balázs

1994-1998:                      COPERNICUS,  CP 93:9624 - résztvevő
FUTEG - Functional Test Generation and Diagnosis
Témavezető: Dr. Pataricza András

1996-:                              SAFESOFT - résztvevő
Témavezető: Dr. Sziray József

1993-96:                          Eastern European Microelectronics Cooperation Network (PECO 7668) - résztvevő
Témavezető: Dr. Pataricza András

1994-:                              SZTAKI megbízás - résztvevő
Diszkrét vezérlő specifikációja megfelelését ellenőrző módszerekről szóló tanulmány elkészítése
Témavezető: Dr. Pataricza András

1996:                               Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság ösztöndíja konferencia részvétel támogatására (IEEE European Test Workshop'96) (OMFB 89994/96)

1997:                               Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság ösztöndíja konferencia részvétel támogatására (IEEE European Test Workshop'97) (OMFB 89818/96)

1997-1999:                      Betegek monitorozására alkalmas orvosinformatikai mintarendszer létrehozása (COPERNICUS 960161 TRAFICC project az Európai Közösség támogatásával) - résztvevő

1998-2000:                      KHVM 47/1998 - résztvevő
Informatikai
szolgáltatások konstruktív minőségbiztosítása
(Szoftver minőségbiztosítás és verifikálás),
projektvezető: Dr. Pataricza András

1999-2002:                      OTKA T 029830 - résztvevő
Eseményfelismerés, diagnosztikai módszerek műszaki és nem műszaki alkalmazásokhoz

1999-2001:                      OTKA F 029739 - témavezető
Céladekvált algoritmusok kidolgozása biztonságkritikus beágyazott számítógéprendszerek verifikációjára és validációjára

1998-2001:                      TEMPUS S_JEP-12435-97 - résztvevő

                                        Műszaki informatika szakok tanterveinek harmonizálása az átjárhatóság biztosítása érdekében

2000-2001:                      KHVM 96/2000 - résztvevő
Az
informatikai formális módszerei
(Testing Principles for Object-Oriented Software),
projektvezető: Dr. Pataricza András

2000-2002:                      Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága (IKB 49/2000)

2001-2003:                      FKFP 200/2001  - témavezető
Számítógépes diagnosztikai és eseményfelismerési módszerek kutatása és integrálása betegfelügyeleti és távdiagnosztikai rendszerbe, az új módszerek bevezetése a műszaki és nem műszaki oktatásba

2003-2007:                      OTKA F046726 -  témavezető
Biztonságkritikus diagnosztikai célú informatikai rendszerek kutatása

2005-2006:                      GVOP-3.1.1.-2004-05-0408/3.0  -  konzorciumvezető témavezető
ENUM eljárásra alapuló szolgáltatások megvalósítása 

2005-2007:                      GVOP-3.1.1.-2004-05-0093/3.0  -  projektpartner témavezető (BME)
mParking - speciális mikrofizetési megoldás, banki háttérrel
Mobil technológiára épülő mikrofizetési rendszer kidolgozása.

2006-2009:                      StoLPaN: Store Logistics and Payment with NFC - project partner team leader. Research and development project supported by the European Union, Contract Number 033591

2006-2008:                      NKFP-A1-2006-0017 Jedlik Ányos program - projektpartner témavezető (BME)
Multi-modalitású képalkotó-rendszer sorozatgyártásra történő kifejlesztése orvos-biológiai kutatás és humán orvos-diagnosztika céljára"

Oktatási tapasztalat

1992 óta veszek részt egyetemi oktatásban, 1998-ig a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, utána a 1988-tól a Széchenyi István Egyetemen és a BME-n. A következő tantárgyak oktatásában működtem közre a BME-n: Rendszerprogramozás, Digitális rendszerek mérés labor, Hibatűrő rendszerek tervezése. A Széchenyi Egyetemen az Operációs rendszerek I., II., III. tárgyaknak vagyok előadója és tantárgyfelelőse, előadóként közreműködtem a Szoftver minőségbiztosítás, Szoftver technológia, Web technológia,  ill. Digital circuits (angol) tárgyak oktatásában. Részt vettem az BSc szintű műszaki informatika szak tantervének kidolgozásában a következő tantárgyak tematikájának kidolgozásában: Operációs rendszerek, Szoftver technológia, Számítógép hálózatok, Számítógép architektúrák. Tárgyfelelőse vagyok a Számítógép hálózatok, Operációs rendszerek és Számítógép architektúrák tárgyaknak. Számos diplomaterv és TDK dolgozatnak voltam témavezetője. Közülük Ötvös Pál 2001-ben kitűntetéssel védte meg diplomáját, a TDK dolgozatok közül több ért el különböző helyezéseket. PhD témavezetője vagyok Micsik Tamás, Fördös Gergely, Somogyi Péter, Tóth Gábor doktoranduszoknak.

0

1992/93 I. félév:             Rendszerprogramozás (UNIX operációs rendszer) - gyakorlatvezető

1992/93 II. félév:           Földvári Ágoston: Digitális rendszerek hibatűrésének vizsgálata - diplomaterv konzulens

1992/93 II. félév:           Mérés labor - laborvezető

1994/95 II. félév:           Mérés labor - laborvezető

1995/96 I. félév:             Hibatűrő rendszerek tervezése labor  - laborvezető

1995/96 I. félév:             Hibatűrő rendszerek  - rész-előadó

1995/96 I. félév:             Programming (Mohamed Elmisurathi, angolul)  - laborvezető

1996/97 I. félév:             Mérés labor - laborvezető

1996/97 II. félév:           Fehér Imre: Adatfolyam szimulátor Java nyelven - diplomaterv konzulens

1996/97 II. félév:           Vida Gábor: Virtuális prototípus modul adatfolyam szimulátorhoz - diplomaterv konzulens

1997/98 I. félév:             Hibatűrő rendszerek tervezése labor  - laborvezető

1997/98 I. félév:             Operációs Rendszerek III. - előadó (Széchenyi István Főiskola, Győr)

1997/98 I. félév:             Project Lab (Mohamed Elmisurathi, angolul)  - laborvezető

1997/98 II. félév:           Operációs Rendszerek II. - előadó (Széchenyi István Főiskola, Győr)

1997/98 II. félév:           Mérés labor - laborvezető

1997/98 II. félév:           Mucsi Csaba: Videó archiváló rendszer - diplomaterv konzulens

1997/98 II. félév:           Kupás Nándor, Szesztay Gábor: SAP - önállólabor konzulens

1998/99 I. félév:             Operációs Rendszerek I. - gyakorlatvezető (Széchenyi István Főiskola, Győr)

1998/99 I. félév:             Operációs Rendszerek III. - előadó (Széchenyi István Főiskola, Győr)

1998/99 I. félév:             Nagygépes Operációs Rendszerek - előadó (Széchenyi István Főiskola)

1998/99 I. félév:             Szoftver minõségbiztosítás - rész-előadó (Széchenyi István Főiskola)

1998/99 I. félév:             Operációs rendszerek alapjai jegyzet szerkesztése és megírása a társszerzők együttműködésével. Meghatározó részvétel az operációs rendszerek tantárgy új tananyagának kidolgozásában.

1998/99 II. félév:           Operációs Rendszerek II. - előadó (Széchenyi István Főiskola, Győr)

1998/99 II. félév:           Szoftver minőségbiztosítás - rész-előadó (Széchenyi István Főiskola, Győr)

1998/99 II. félév:           Digital Circuits (angolul) - rész-előadó (Széchenyi István Főiskola, Győr)

1999:                               Németh Csongor: Az üzleti folyamatok modellezésének alapjai - BME TDK dolgozat, 3. H.

1999 -                              Dr. Micsik Tamás PhD témavezető

1999/2000:                      Róka Imre: Számítógépes hálózatok biztonságtechnikája - diplomaterv

2000/2001:                      Lévai Viktor: Szoftver rendszerek verifikálása állapot-átmenet diagrammok alapján - diplomaterv

2000/2001:                      Fischl István: Minőségbiztosítás a szoftverfejlesztésben, szoftvertesztelésben- diplomaterv

2000/2001 I. félév:         Operációs Rendszerek I. - előadó, tárgyfelelős (Széchenyi István Főiskola, Győr)

2000/2001 I. félév:         Operációs Rendszerek III. - előadó, tárgyfelelős (Széchenyi István Főiskola, Győr)

2000/2001 II. félév:       Operációs Rendszerek II. - előadó, tárgyfelelős (Széchenyi István Főiskola, Győr)

2001/2002 I. félév:         Operációs Rendszerek I. - előadó, tárgyfelelős (Széchenyi István Főiskola, Győr)

2001/2002 I. félév:         Operációs Rendszerek III. - előadó, tárgyfelelős (Széchenyi István Főiskola, Győr)

2001/2002 II. félév:       Operációs Rendszerek II. - előadó, tárgyfelelős (Széchenyi István Főiskola, Győr)

2002/2003 I. félév:         Operációs Rendszerek I. - előadó, tárgyfelelős (Széchenyi István Egyetem, Győr)

2002/2003 I. félév:         Operációs Rendszerek III. - előadó, tárgyfelelős (Széchenyi István Egyetem, Győr)

2002/2003 II. félév:       Operációs Rendszerek II. - előadó, tárgyfelelős (Széchenyi István Egyetem, Győr)

2002:                               Somogyi Péter: Betegmegfigyelő és távdiagnosztikai rendszer - BME TDK konzulens (jutalom)

Tudományos-szakmai közéleti tevékenység

A Méréstechnikai, Automatizálási és Informatikai Tudományos Egyesület és az IEEE tagja vagyok 1991 óta. 1992-től 1993-ig az IEEE Hungarian Section Student Branch titkára voltam.

1994 és 1998 között tagja voltam az IFAC Hungarian Student Section-nek.

A szervező bizottság alelnöke és bíráló voltam a 4th IEEE International Workshop on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems 2001 konferencián.

2000-ben tagja lettem a Magyar Tudományos Akadémia Formális Módszerek Szakbizottságának.

2004 óta tagja vagyok az International Federation of Automatic Control (IFAC) Techinical Committee on Modelling and Control of Biomedical Systems (TC-BIOMED) technikai bizottságnak.

Számos hazai kutatási, kutatás-fejlesztési pályázat bírálatában vettem, ill. veszek részt. Ezek közül a jelentősebbek: IKTA (2001-2002), ITEM (2002, 2003), GVOP-AKF, Jedlik Ányos program. Állandó szakértője vagyok az Apertus alapítványnak. Bíráló munkát a következő nemzetközi folyóiratok felkérésére végeztem:

  • IEEE SPECTRUM
  • Control Engineering Practice
  • IEEE Transactions on Circuits and Systems
  • International Journal on Computational Intelligence and Applications

Nemzetközi konferenciák szervezésében vállalt szerep:

-      ICM IEEE International Conference on Mechatronics (2006)

§         Technical Program Committee member

-      IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems

§         Technical Program Committee member

-      IFAC Symposium on Modelling and Control in Biological and Medical
Systems (2009)

§         Technical Program Committee member

-      International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics (2007)

§         Technical Program Committee member

-      International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (2007)

§         Technical Program Committee member

-      International Symposium on Logistics and Industrial Informatics (2007)

§         Technical Program Committee member

Nem szakmai tevékenység

13 éves korom óta versenyszerűen evezek. Több világversenyen képviseltem válogatottként a hazai színeket. Legjobb eredményeim: 1992 és 1997 között hat alkalommal nyertem különböző hajóegységekben Felnőtt Országos Bajnokságot; 1987-ben az Ifjúsági Világbajnokságon 10. helyezést, 1993-ban a Felnőtt Világbajnokságon 16-dik helyezést értem el. 1994-ben az Egyetemi Világbajnokságon 3-dik helyezett lettem.

Nyelvtudás

Angol (Á 0074615) és orosz (Á 042077) nyelvekből középfokú állami nyelvvizsgával rendelkezem. Társalgási szinten beszélek németül.

 

mVissza